Integritetspolicy för appen Bokstavsbilen av Rickard Paulsson

Ingen datainsamling
Vi samlar inte in någon personlig eller icke-personlig information från användare av "Bokstavsbilen". Vi spårar inte användaraktivitet, samlar inte in enhetsinformation eller någon annan data genom appen.

Inga tredjepartstjänster
Vi integrerar inte några tredjepartstjänster eller SDK:er (Software Development Kits) som kan samla in data för vår räkning. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, annonsnätverk, analysplattformar eller sociala medie-plugins.

Användningsinformation
Även om vi inte samlar in någon data direkt, observera att viss anonymiserad användningsstatistik kan samlas in av Google Play eller App Store för ändamål med app-prestandaövervakning och förbättring. Denna statistik inkluderar dock inte någon personligt identifierbar information.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar om vår dataskyddspraxis eller denna integritetspolicy, kontakta oss på ricpau.studios@gmail.com.

Uppdateringar av integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna Integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att återspeglas på denna sida, och vi uppmanar användare att regelbundet granska denna policy.